1. Het privacybeleid van de website

Volgens artikel 13 van wetsbesluit 30 juni 2003 n. 196 genaamd "Code inzake de verwerking van persoonsgegevens", is het bekend dat de persoonlijke gegevens van mensen die interageren met de webdiensten van DrakeBox, bereikbaar met het internet uitgaande van de overeenkomstige www.drakebox.nl de pagina's van de officiële website zal in overeenstemming met de bepalingen van de genoemde regel worden behandeld.
Deze verklaring heeft alleen betrekking op de website van de DrakeBox en niet naar andere websites die via een link.
Deze verklaring is ingegeven door Aanbeveling nr. 2/2001 dat de Europese autoriteiten voor de bescherming van persoonsgegevens verzameld door de Groep. 29 van richtlijn nr. 95/46 / EG, op 17 mei 2001 om minimumeisen vast te stellen voor het verzamelen van persoonlijke gegevens on-line, en in het bijzonder, de wijze, de timing en de aard van de informatie die voor de verwerking verantwoordelijken moeten bieden aan gebruikers wanneer ze verbinding maken met webpagina's , ongeacht het doel van navigatie.

2. De behandeling

Als gevolg van een bezoek aan de site kan worden verwerkt gegevens over personen geïdentificeerde of identificeerbare. De "eigenaar" van hun behandeling is de DrakeBox.

3. Plaats van gegevensverwerking

De verwerking is aangesloten op de web services van de site zal plaatsvinden in de gebouwen van de eigenaar en zal alleen door technisch personeel van de verwerking op kantoor, of anderen die belast is met incidentele onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. Er zijn geen gegevens die voortvloeien uit de webservice zal worden medegedeeld of verspreid.
De persoonlijke gegevens van gebruikers die de aankoop verzoek zal alleen worden gebruikt om de dienst of het gevraagde voorziening uit te voeren en zal niet aan derden worden doorgegeven.
de persoonlijke gegevens van gebruikers die verzending van voorlichtingsmateriaal aanvragen (brochures, folders, citaten, etc ..) worden alleen gebruikt om de dienst of het gevraagde voorziening uit te voeren en zal niet aan derden worden doorgegeven.

4. Soorten gegevens verwerkt

Navigatie data

De computer systemen en software procedures gebruikt om de website verwerft te bedienen tijdens hun normale werking, enkele persoonlijke gegevens waarvan de transmissie ligt besloten in de communicatieprotocollen van het internet (Internet domein en IP-protocol-adres, het type browser en besturingssysteem gebruikt, datum, de tijd en de lengte van de site, bekeken pagina's, een zoekmachine waarmee u de site ingevoerd).
Deze informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met bekende belanghebbenden, maar door hun aard kunnen, through processing en de associatie met de gegevens van derden, kunnen gebruikers worden geïdentificeerd.
Deze categorie van gegevens bevat IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de site, de URI-adressen (Uniform Resource Identifier) ​​van de gevraagde middelen, de tijd van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen om de server, de grootte van het bestand verkregen in antwoord, de numerieke code die de status van het antwoord van de server (succesvolle, fout, enz ..) en andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de computeromgeving.
Deze gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistieken over het gebruik van de site te verkrijgen en om de correcte werking te controleren en worden onmiddellijk verwijderd na verwerking.
de automatisch verzamelde informatie kan worden gebruikt door de DrakeBox om de verantwoordelijkheid in geval van een hypothetische computer misdaden tegen de site vast te stellen, voor statistische doeleinden, om de navigatie en de inhoud van de site te verbeteren. Sla de mogelijkheid om gegevens naar de aansprakelijkheid vast te stellen, komen de gegevens op de website van de contacten niet aanhouden gedurende meer dan zeven dagen.

Verstrekte gegevens vrijwillig

De optionele, expliciete en vrijwillige verzending van e-mail naar de op deze site vermelde adressen omvat de latere aankoop van de verzender, die nodig zijn om te reageren op verzoeken, en andere persoonlijke gegevens, opgenomen in het bericht.
Houd er rekening mee dat de persoonlijke en/of zakelijke gegevens in het formulier op de site www.drakebox.nl, worden beschermd en gebruikt door de DrakeBox om de gebruiker vragen te beantwoorden, om de gevraagde informatie te verstrekken of contact opnemen met de gebruiker over de diensten voorzien of voor promoties.
Optionele levering van gegevens, behalve als opgegeven voor navigatiegegevens, de gebruiker vrij om persoonsgegevens in de aanvraagformulieren voor de DrakeBox bieden. De verstrekking van persoonsgegevens en haar toestemming voor behandeling is noodzakelijk om de diensten die worden aangeboden door de DrakeBox het gebrek aan consensus of de daaropvolgende terugtrekking gebruiken impliceert "annulering van het verzoek en de daaruit voortvloeiende intrekking van de mogelijkheden die de site services.

5. Behandelvormen

Personal data are processed by automated tools for the time strictly necessary to achieve the purposes for which they were collected.
Specific security measures are observed to prevent the loss of data, illicit or incorrect use and unauthorized access.

6. Rechten van de belanghebbenden

De onderwerpen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben het recht te allen tijde op de bevestiging van het bestaan van de inhoud en herkomst te verkrijgen of anderszins van dergelijke gegevens en om te weten, controleert de juistheid of vraag de integratie of bijwerken, of correctie (art. 7 van wetsdecreet nr. nr. 196/2003).
Voor de toepassing van dit artikel heeft het recht om annulering, transformatie vragen in anonieme vorm of afscherming van de gegevens behandeld in strijd met de wet, en zich te verzetten tegen in ieder geval, om legitieme redenen, hun behandeling.
verzoeken moeten worden verzonden per e-mail naar DrakeBox, gevolgd door een aangetekend schrijven.